دعا

تعداد پاراگرف: 2

خدا همهٔ رفتگان را بیامرزد، خدا به همه سرافرازی، سلامت و طول عمر ببخشد، خدا همه را به هر آنچه می‌خواهند برساند، الهی آمین، ما به دعا معتقد نیستیم، دیگران شاید باشند، در مجموع گمان ما چنین است. پیشتر احتمالاً اشاره یا اشاراتی شبیه به این مضمون داشته‌ایم، هشت و سی و چهار دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی. رحمت کند به بیامرزد و عطا کند به ببخشد ویراست شد، پنجاه و چهار دقیقهٔ همین ساعت.

بیست و بیست دقیقۀ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص دعا نگرشی را در میان آورده‌ایم، ما هنگام دعا از آن که درشت قیمتی عطا نموده با وجود داشتن آن قیمت درشت در جیب کالبد و وجود خویش پشیزی به التماس طلب می‌کنیم. چنین به گمان ما رسیده است. اعتقاد