کنیسه

تعداد پاراگرف: 2تعداد فهرست: 1

  • آقای Adolf Solomonovich Shayevich خاخام(ربّی) کنیسۀ Choral مسکو و همسر ایشان، 09:32 همین حوالی. در انگلیسی به خاخام Rabbi(ربّی) اطلاق می‌گردد، شاید مناسب باشد گمان بردن که ادّعای خدایی در روز روشن است، “زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت زآن سبب بینی در آویزان دو صد حلّاج را”. 09:36 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد،”ها” جمع از نام نوشته و “s” جمع از اسلاگ نوشته حذف شد، باغستان شهریار 09:30 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

نه دقیقهٔ بامداد دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، احتمالاً بستر اوّلیّهٔ تخریب کنیسهٔ ششم و من(یا ششم و یک) در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متّحدهٔ آمریکا فرآهم آمده باشد، به نظر نامگذاری وقت خیابان‌های مجاور این کنیسه اتّفاقی نبوده است، چنین به گمان ما رسیده است. نوزده و سی و چهار دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر همین سال، ما فرآهم آورده باشیم به فرآهم آمده باشد ویراست شد.