موضوعات اخیر

دسته: ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم

 • تخریب کعبه

  قبل تر به این نتیجه رسیده ایم که تخریب کعبه مناسب است، احتمالاً برای برخی از مردم کعبه سمبلی محترم یا عزیز است، مایلیم پیش از اندیشه در خصوص مناسبت تخریب کعبه یا دیگر مراکز مرتبط به سلسله ی آقای آدم راه های دارای احتمال تنش کمتر برای بر طرف سازی موضوع[…]

 • همراهی با سلامت مددعیان سلسله ی آقای آدم

  مایلیم به شرط احتجام دسترسی به ویزیت و محصولات پزشکی، خوراک و نوشیدنی برای مددعیان سلسله ی آقای آدم که در مسیر زدودن محافل و تاثیرات آن سلسله هستند قطع گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، تیتر نوشته از “مراقبت از[…]

 • قطع آب، برق، انرژی و ارتباط محفل سلسلۀ آقای ابراهیم

  مایلیم در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر قطع آب و برق و گاز و انرژی و ارتباط هر محفل مرتبط به سلسله ی آقای ابراهیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت[…]

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • روحانیون

  روحانیون شیعه، گمان نمی بریم بشر موجودی کثیف تر از روحانیون شیعه ساخته باشد، ۱۹:۴۹ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ بلا نسبت تویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و[…]

 • آقای عیسی مسیح

  به گمان موضوع زن فاحشه و سنگسار و اینکه از جانب آقای مسیح عنوان گشته که شخص بی گناه نخستین سنگ را بزند در نسخه های نخستین کتاب آقای عیسی نبوده است و بعدها بر آن افزوده شده، برگرفته از سخنرانی اخیر آقای دکتر سروش از کانال ایشان در Telegram در[…]

 • فرقه ی آقای مسیح و فیلم خون آشام

  “مسیحییت” در عنوان و سه مرتبه در نوشته به “فرقه ی آقای مسیح” و “فیلم های” به “فیلم” در عنوان نوشته و اسلاگ آن از “christianity-and-vampire-movies ” به “mr-jesus-cult-and-vampire-movie” ویراست شد. باغستان شهریار 19:48 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

  به گمان آنچه در فیلم های خون آشام[…]

 • کنیسه

  • آقای Adolf Solomonovich Shayevich خاخام(ربّی) کنیسۀ Choral مسکو و همسر ایشان، 09:32 همین حوالی. در انگلیسی به خاخام Rabbi(ربّی) اطلاق می‌گردد، شاید مناسب باشد گمان بردن که ادّعای خدایی در روز روشن است، “زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت زآن سبب بینی در آویزان دو صد حلّاج را”.[…]

 • کلیسا

 • کلیسای ارتودکس

  • آقای Patriarch Neophyte کشیش اعظم کلیسای ارتودکس بلغاریا(گویا گمان برده باشند بلغارستان نیز یک مشاری(استان) مشتق از تهران است)، 22:37 همین حوالی.
  • نگارش دقایقی قبل به تازه نخست ویراست شد، 22:30 همین حوالی.
  • آقای تئودوسیوس ملقّب به عطا الله اسقف اعظم کلیسای فلسطین، 06:43 همین حوالی.

  مایلیم[…]

 • دهان گشاد و کنیسه و کلیسا و مسجد

  گمان می‌بریم مناسب است چنین مطرح داشتن که اگر راهی کنیسه و کلیسا و مسجد هستید دهان گشادتان را ببندید و به گوسفند بودنتان ادامه دهید، بلا نسبت گوسفند. ستون پنجم، چرا که نه، آیا ما حماقت داشتن مطرح داشته‌ایم، آیا کسی برای رفتن کنیسه و کلیسا و مسجد شما چاقو به[…]

 • آقای سعدی، بهانه‌ی دروغ و سلسلهٔ آقای ابراهیم

  با گمان به یاری حضور ذهن در بخشی از بوستان آقای سعدی به داستانی از پادشاه و دو وزیر اشاره دارند که یکی از وزیران با دروغی جان فردی را می‌خرد و پادشاه به تعریف از این فعل می‌پردازد که صداقت وزیر نخست ممکن است باعث جان فرد شود امّا دروغ وزیر[…]

 • بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

  اگر این تشبیه توهین به انگل نباشد گمان می‌بریم بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم امکان تولید رفتارهایی از اشخاصی چون آقای پوتین را در این حجم و گستره فرآهم می‌آورند، افرادی که به گمان ما شبیه به انگل هستند و نمی‌توانند بدون میزبان به حیات خود دست کم در کیفیّتی نزدیک به[…]

 • امیدواری در خدمت نا امیدی

  به گمان گاهی امید و امیدواری همچون ویبراتور سیمان خیس است باعث خروج حباب‌ها و جا افتادگی سیمان می‌گردد، به گمان این قبیل روحانیون همچون آقای خامنه‌ای و هم قطارانشان از این موضوع بسیار بهره می‌جویند در مسیر به استعصال رساندن افراد و جامعه. چنین تصویری گمان می‌بریم، این کار شدنی نیست،[…]

 • عبادت و ازدواج عقدی در سلسلهٔ آقای ابراهیم

  به نظر شما برپایی نماز و ازدواج‌های عقدی چه میزان در نفوذ به گمان ما گمراهی آقای محمّد تاثیر گذار است. باغستان شهریار، ۱۰:۴۷ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰.

 • خطبهٔ عقد

  هر شش جزا در خصوص هر فرد که موضوعی را منوط به خوانده شدن خطبه مطرح سازد به شکلی که انتخاب فرد محدود گردد. ۲۱:۱۹ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

 • لباس روحانیّت

  ما هنوز آنچه مطرح شده است در مورد روحانیون ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم و محافل ایشان را اجرا نساخته‌ایم که بخواهیم با آزادی خاطر در خصوص آزادی پوشش در مورد ایشان سخن برانیم، تردّد ایشان در آن لباس خود به گمان ما نوعی گستاخی و شاید بتوان گفت قصد آشکار جان است.[…]

 • شهید گمنام

  آیا حکایت شهید گمنام جز طلب جان شهروند همچون حشره است تا در مسیر به گمان ما نجاسات پیرو نجاستی چون آقای محمّد همچون علف هرز بر خاک شوند، بلا نسبت نجاسات و علف هرز. ۱۹:۱۳ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

 • تبلیغ خشونت

  گمان‌هایی برده شده، آیا مایل نیستید به تبلیغات خشونت از جانب مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خاصه بازماندگان ادّعایی جوشیده از آقای محمّد و روحانیون شیعه چون آقای خامنه‌ای بپیوندید، آیا گمان نمی‌برید تکرار پنجاه و هفت شمسی سرگرم کننده باشد همچون آنچه اتّفاق افتاد، آیا وضعیّت جاری قابل تحمّل است، اگر فرض[…]

 • طنز وحی

  مایلیم وحی را دیازپام و فرشتهٔ وحی را ذافنده بنامیم در تخفیف ذهن بافنده. دیازپام دارویی برای خواب است. قصّه‌هایی که اشخاصی مشهور احتمالاً نقل داشته‌اند از ارتباط گیری با موجوداتی که رابط فاصلهٔ این جهان هستند با جهانی که خالق بی دست و پا و زبان در آن فرمان می‌راند. در[…]

 • پیامبر خدا

  گمان می‌بریم اساس پیامبری و بودن چنان ادّعایی از جانب خالق خزئبل است یا شیّادی تا بلکه بازار گرمی عدّه‌ای باشد برای رسیدن به منفعتی احتمالاً، که همگی انسان‌ها و مخلوقات از این سیستم و در همین عرصه رشد داشته‌اند و هر کدام به گمان ما قادر به سرافراشتن بر هدفی بزرگ[…]

 • روانشناسی و روانپزشکی

  به گمان ما روانشناسی و روانپزشکی تحت تاثیر ادیان ابراهیمی و رباخواری و سرمایه داری وابسته به بیراهه رفته است، توانایی‌های ذهنی برچسب خورده‌اند و از این موضوعات در جهت تحدید و حذف افراد استفاده شده است. ما اگر صدایی می‌شنویم خارج از معنای مرسوم حرکت لب و دریافت گوش شاید به[…]

 • ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم

  ما گمان می‌بردیم قدرتی در عالم هستی نیست که بتواند در برابر ارادهٔ ما بر برچیدن این حکایات و سلسله از عالم هستی بایستد، به نظر شما آیا دلیلی موجود است که ما بر این گمان خویش به تردید بنگریم. ۲۰:۵۵ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

  ادیان[…]

 • بهائی

  آیا گرایش بهائی به نوعی تائید زیر ساخت تشیّع نیست، گمان ما بر منحرف و غلط بودن اساس تشیّع است، آیا جز تشیّع بهائیان مشکل دیگری برای این اندیشهٔ گویا بر گرفته از ادّعای ظهور ادّعای تشیّع دارند. شانزده و بیست و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی.

  مایلیم با تصمیم گیرندگان ساختار قانونی تمامی کشورهایی که در آنها برای انجام مسئولیّت سیاسی نیاز به قسم یاد کردن است دیدار داشته باشیم. چهارده و چهل و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

 • خدا بزرگتر است

  خدا بزرگتر است یا خدای من بزرگتر است، بر اساس ادّعای مطرح شده اگر مایل باشیم امکان بسط به عام این مفهوم تسهیل گردد احتمالاً باید تا حدّ امکان از موضوعاتی که مرکزیّت فردی برای غیر مخاطب ایجاد می‌کند پرهیز گردد خاصه در پیامبران که خویش را مالک بر رسالت از جانب[…]

 • آقای محمّد، پیامبر اسلام

  به گمان ما در میان هر موضوعی نامی از آقای محمّد آید نجسش می‌دارد مگر اینکه به وضوح روشن شود، بلا نسبت نجاسات. ۱۷:۱۴ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰. روز مبعث متن قید شده در خیابان ولیعصر کمی بالاتر از میدان راه آهن، پارک لاله، ۱۴:۵۷ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

  […]

 • پادشاهی آسمان‌ها و زمین

  ما غرق در لذّت و دردیم به قیمت پادشاهی آسمان‌ها و زمین، که این تعارف استوار به زنده و زندگانند مگر باز آمده‌ای دیگرگونه تعریف سازد از دیار باقی، چنین گمان برده‌ایم. هجده و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی.

 • طول عمر روحانیون

  اگر این فرض‌ها نزدیک به واقع باشد که متوسّط طول عمر روحانیون از عامهٔ مردم بیشتر است و ایشان دورند از هیاهو و نزاع منشی اجتماع آیا می‌توان مطرح داشت که طول عمر ایشان امری اتّفاقی است، آیا انتخاب ایشان راه گفتن واقعیّت است، آیا میتوان گمان برد چیزی پنهان نگه داشته[…]

 • خوراک روحانیون

  مایلیم ارتزاق روحانیون(نوع غذا و آشامیدنی، ترکیبات، ماخذ تهیّه) رصد گردد با امکان دسترسی عمومی آنلاین، افرادی که سبب ارتزاق آقای خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان چیزی بیش از آنچه در بهزیستی یا ندامتگاه مقرّر است هستند ممکن است جهت ارسال به گوآنتانو بررسی گردند، دست کم ارادهٔ ما چنین است، یکی از[…]