بازار تهران

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تبدیل املاک ما در بازار تهران به فضای سبز اجرا شود، باغستان شهریار 14:04 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر آنچه از املاک در حوالی بازار تهران در دایرهٔ اختیار ما موجود است تخریب و به فضای سبز تبدیل شود. ۱۵:۳۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

,