موضوعات اخیر

دسته: بازار

 • دوره گرد جارچی

  مایلیم به شرط احتجام هر نوع صدای بر آمده در اماکن عمومی به صورت بلند گو یا حنجره ی شخص برای تبلیغ یا فروش موضوعی و یا هر نوع دیگر همچون نزاع مشمول مجموع جزا گردد و در خصوص نزاع قفس های مبارزه مایلیم دایر شود که در صورت تمایل به رویارویی[…]

 • بازار تهران

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تبدیل املاک ما در بازار تهران به فضای سبز اجرا شود، باغستان شهریار 14:04 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

  مایلیم هر آنچه از املاک در حوالی بازار تهران در دایرهٔ اختیار ما موجود است[…]

 • محصولات سردخانه‌ای

  به نظر به عمد برخی محصولات در سردخانه نگهداری می‌شوند تا هم بهانهٔ سرکوب مهیّا گردد در مقابل ناقضان و هم ایجاد اختلال و مسمومیّت بازار هر زمان لازم به نظر رسد، چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و سه دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی.