موضوعات اخیر

دسته: شهر تهران

 • شهر تهران

  پیشتر در خصوص تغییر نام خیابان ولی عصر تهران به سیِ سووم(C3) یا شبیه به چنین مضمونی سخن به میان آمده است، به نظر با پندار ولی عصر بودن انسان گمان نمی بریم این تغییر نام یا موارد مشابه دست کم با این زاویه ی نگرش مناسب باشد، 19:32 یکشنبه 22 خرداد[…]

 • بازار تهران

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تبدیل املاک ما در بازار تهران به فضای سبز اجرا شود، باغستان شهریار 14:04 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

  مایلیم هر آنچه از املاک در حوالی بازار تهران در دایرهٔ اختیار ما موجود است[…]

 • شهردار تهران

  مایلیم شهردار تهران بر بازگشایی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا در فلتا نظارت داشته باشند. ۲۳:۴۴ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰. در فلتا افزوده شد، همینطور مایلیم این نظارت در برپایی سفارت افا در فلتا نیز برقرار باشد. ۲۳:۵۴ همین روز.

 • آقای محسن هاشمی رفسنجانی

  گویا آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص ما نگران بوده‌اند و این نگرانی را به نوعی با اطرافیان خویش همچون نوه‌ها و فرزندان مطرح داشته‌اند، ما از سالهای اخیر شاید نزدیک به ده سال با کسانی در جهان مجازی رو به رو شده‌ایم که گویا بوده‌اند فرد یا افرادی که در سایهٔ همین[…]