کاربرد پول نقد در عوض شرایط آنلاین در تارا(ترکیه)

تعداد پاراگرف: 1

“چنین به گمان رسید که گویا در تارا(ترکیه) نا آگاهانه یا آگاهانه در مسیر استفاده ی همه گیر از شرایط آنلاین مالی مشکلاتی ایجاد شده است، به عنوان مثال موضوعات عمومی همچون چرخ دستی فرودگاه یا کارت مترو در دستگاه خود پول نقد می پذیرند که گمان می بریم استفاده از ابزارهای کوچک مالی مرتبط به داد و ستد آنلاین در این زمینه مناسب باشد، به هر ترتیب اگر کار شکنی در خصوص گذار از پول نقد به داد و ستد آنلاین انجام می پذیرد مایلیم مجموع جزا در خصوص هر شخص ناقض رفع آن اعمال گردد همینطور در صورت وجود شخصی ناقض رفع در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص ناقض رفع، Gebze حوالی استانبول ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱.” منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 در Gebze حوالی استانبول ۲۱:۴۴ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱. پیوند نوشته ی جزا برای اجرا افزوده شد، ۲۱:۵۶ همین حوالی.