اگر نماز می خوانید یا نزدیکان شما می خوانند پیش از هر چیز فکری به حال این انحراف از بنیاد خویش کنید که احتمالاً تاریک ترین انحرافات از راه قلب شما رخنه یافته در سلسله مراتب ذهن و منطق شما. ۱۵ دی ۱۴۰۲.

بنیاد، انسان است. ادیان یا دست کم برخی از ادیان ادعا دارند که برای ارتقای انسان آمده اند. ادیان ابراهیمی بازاری و فریبی هستند برای جذب توده مردم و قدرت گرفتن، و پیامبرانشان همچون موسی و عیسی و محمد نیز شاعرینی هستند فریب‌کار. ۱۶ دی ۱۴۰۲.

تشیّع(مسلمان شیعه) به نظر منحرف‌ترین و کثیف‌ترین وضعیّت فکری است که بشر به خود دیده، ۲۴ دی ۱۴۰۲.

طرح ویدیویی موضوعات در اینستاگرام @aknunema

آخرین موضوعات ایجاد شده:

دسته: تارا(ترکیه)

taraturkey
تاریخ ایجاد موضوعفروردین ۶, ۱۴۰۱

تعداد نوشته:

4