پرورش دزد و گدا

تعداد پاراگرف: 1

اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و پنج دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.