موضوعات اخیر

دسته: گدایی

  • گدایی

    هر جامعه‌ای گدای پیش آمده داشت به دستی و طلبی از گزینه‌های رسیده به گمان به سیخ کشیدن گوشت امامان مساجد و به خوردشان دادن است همینطور بیرون آوردن چشمانشان، باغستان شهریار، اطراف انتهای غربی، ۲۰:۱۶ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.

    آیا می‌توان برای حذف مزاحمت گدایان[…]

  • پرورش دزد و گدا

    اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و[…]