موضوعات اخیر

دسته: شرافت

 • زبان فارسی

  به گمان مناسب است برای شرایطی در زبان فارسی همچون “بوده اند” معادلی به کار بسته شود، به گمان «اند» خود در ریشه دلالت بر “اَن” یا همان مدفوع دارد گویی وضعییتی ایجاد شده باشد در گذشته از فعلی، و البتته به گمان اشاره بر تاثیر خوراک و سوخت و ساز انسان[…]

 • دروغ و شرافت

  به گمان در توان انسانی دروغ گو نیست شریف بودن، ۱۳:۳۰ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). گمان نمی بریم مناسب باشد سکوت را در دایره ی دروغ تعریف داشتن، ۱۵:۴۲ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم[…]

 • تعریف زندان و زندانی

  مایلیم هر شخصی که می توان آزادی او را خرید از زندان آزاد شود و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت موجود بودن شخص ناقض در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان،[…]

 • گمانی از دیدار پزشک

  در تیتر نوشته “دیداد” به “دیدار” اصلاح شد، باغستان شهریار، 02:51 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

  تولید کوید، درمان‌های گسستی چون شوک، روش‌های ترک اجباری چون کمپ‌های NA، تولید مخدّرات صنعتی، رفتارهای پزشکی فاقد شرافت و شراکت در این قبیل، شاید بتوان گمان برد آنکه به تولید[…]

 • شرافت

  به گمان ما اینکه ما انتظار بکشیم که فردی در موضوعی به گمان ما شرافتی عرضه دارد و فرد آنچه ما گمان داریم را به انجام نرساند از فاقد شرافت بودن فرد نیست، به گمان ما همین انتظار از حقارت و گستاخی سر می‌زند. گمان می‌بریم فقدان شرافت موضوعی بدیهی است همچون[…]

 • اشراف زادگی و سلطنت، شرافت و حکومت موروثی

  به گمان ما ادّعای شرافت و حکومتی موروثی در یک اقلیم نمی‌گنجند، ممکن است فاقد شرافت نبودن و در چنان ترکیبی گنجیدن امّا اینکه داعیهٔ شرافت و اشراف زادگی داشتن و بر کرسی آنچه به گمان ما فاشیسم است همچون حکومت‌های موروثی نشستن گمان نمی‌بریم از شرافت باشد. باغستان شهریار، ۲۳:۱۸ چهارشنبه[…]

 • توازن شرافت و گستاخی

  در برخی مواقع گمان می‌بریم عدم توازن مناسب سزا و فعل از جانب افراد شریف در قدرت سبب فزونی گستاخی گشته است احتمالاً این خود ترفندی از قوم وقیح و گستاخ است از یک سو با ایجاد رعب و وحشت و از سوی دیگر با به رخ کشیدن شرافت و به نوعی[…]

 • طنز وحی

  مایلیم وحی را دیازپام و فرشتهٔ وحی را ذافنده بنامیم در تخفیف ذهن بافنده. دیازپام دارویی برای خواب است. قصّه‌هایی که اشخاصی مشهور احتمالاً نقل داشته‌اند از ارتباط گیری با موجوداتی که رابط فاصلهٔ این جهان هستند با جهانی که خالق بی دست و پا و زبان در آن فرمان می‌راند. در[…]

 • پرورش دزد و گدا

  اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و[…]