قوّه‌ی قضائیّه – دادستان و دادبر

هر نوع طلب و پیشنهاد سوگند از متّهم و ثبت آن در دادگاه ممنوع است.

استناد بر هر نوع عنوان مرور زمان ممنوع است.

امکان اعتراض به رای در سه ماه پس از تاریخ ثبت رای در صورت اطّلاع فرد از زمان برگذاری دادگاه مقرّر شد و در غیر این صورت زمان دریافت رای از جانب محکوم ملاک است. در امور مالی خزانۀ قوّۀ قضائیّه پرداخت را تا وصول از محکوم به عهده میگیرد. خلاف این موضوعات ممنوع است.

ساختار حکومت – چیدمان بستر

هر نوع کارگزاری شنود در ساختار حکومت در جنبۀ حکومتی(خارج از فضای شخصی) افراد ممنوع است با اینحال در باقی وضعیّت نیازمند حکم قاضی خواهد بود.

دولت – قوّۀ مجریّه

برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تنها شرط لازم تحصیل از دوران ابتدایی در این جامعه‌ است.

دولت قیّم تمامی شهروندان کشور است.

مساجد، مقبره‌ها و معابد، روحانیّت و منبرها

تمامی نقل قول های جعفرِ کذّاب مقرّر به جمع آوری شد و خلاف این امر ممنوع است.

تمامی نسخه‌های بحار الانوار مقرّر به جمع آوری شد و خلاف این امر ممنوع است.

هر نوع تعقیب قضایی برای مشروبات الکلی در سطح کشور جز آن چه مرسوم جهانی است(همچون رانندگی در حالت مستی) ممنوع است.

نیروهای مسلّح

در بحث استخدام حدّاکثر سه درصد از امکانْ شامل حال درگیران درجۀ یک مواجهات مرز جغرافیایی تا سال شصت و هشت می‌گردد.

تمامی منشعبات نیروهای مسلّح زیر نظر دولت فعالیّت میکنند و خلاف این موضوع ممنوع است.

آنچه بسیج نام داشت مقرّر به انحلال است و خلاف این موضوع ممنوع است. تامین بودجۀ نهادهای مرتبط به فرع و اصل آنچه بسیج نامداشت ممنوع است.

نهاد سلطنتی

کاخ مرمر زیر مجموعۀ میراث فرهنگی مقرّر شد.


سادان

دارایی

هر نوع تخطّی هامون(پیشتر با نام بسیج مستضعفان شناخته شده) از مالیات ممنوع است. هر نوع کارشکنی در مسیر شفّافیّت و انتشار آنلاین جزئیّات دارایی هامون و رسید مالیات پرداختی به دولت(قوّۀ مجریّه) ممنوع است.

بارگذاری نوشتۀ بیشتر