موضوعات اخیر

دسته: غربال جنین

  • غربال جنین

    مایلیم شرایط سنجش رایگان جنین و شخص والده ی جنین همینطور شرایط غربال جنین فرآهم آید و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، در شرایطی که نا مناسبت جنین احراز گردد و شخص مایل به نگه داشتن جنین باشند موضوع به صورتی مناسب[…]