موضوعات اخیر

دسته: قانون قضائی

  • مقتول و قاتلی به ظنّ جامعه دیوانه

    پیشتر به گمان به بخشی از این موضوع اشاره شده است امّا دسترسی به آن به گمان ما توسّط همسر آقای خاتمی(احتجام(ریاست جمهور) پیشین) و آقای خامنه‌ای مسدود شده است، به گمان در صورت به قتل رسیدن شخصی که جامعه دیوانه‌اش می‌دانند بودن امکان قصاص مناسب است و در صورت انجام قتل[…]

  • قانون قضایی

    مایلیم هر شش جزا در مورد هر فرد مشکل ساز در مسیر اصلاح نگارش قوانین به قابل درک بودن دست کم در قشر غالب برای نوجوانان و کهنسالان بدون مترجم اجرا گردد. ۱۶:۳۶ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.