موضوعات اخیر

دسته: Ghost Spirit

  • روح

    به گمان روح همان خاطرات و تعریفی است که ما از اشخاص در ذهن خویش داریم، ۱۷:۱۸ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. روز قبل در سه نوشته ی “خدا”، “تغییر اسامی شهرها” و “روح” به “در باغستان شهریار” اشاره نشده است، در این نوشته(“روح”) افزوده شد، ۱۳:۱۱[…]