موضوعات اخیر

دسته: Caucasus s North

  • قفقاز شمالی

    مایلیم به شرط احتجام خزر از جنوب آستراخان و لاگان(Lagan) در حوالی کوچوبِیی(Kochubei) در شمال غرب خزر با دور زدن کوه های شمال گرجستان و فضای جنگلی پیش از دماغه ی تامان(Taman) در حوالی آناپا(Anapa) به دریای سیاه بپیوندد با امکان کشتی رانی دو سویه برای عبور نفتکش دست کم با ظرفییت[…]