موضوعات اخیر

دسته: راه آهن

 • مترو

  چند سال پیشتر چنین شنیدیم که گویا از ژاپن برای بازدید از تونل های مترو تهران آمده بودند و بعد از روئت آنها را مناسب تونل های فاضلاب مطرح داشته اند از پهنای اندکشان، 15:21 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “دانسته اند” به “مطرح داشته اند”[…]

 • تصادف قطار

  به گمان تصادف قطار با کامیون در ایالت میزوری ایالات متتحده ی آمریکا کار آقای بایدن شخص تکیه زده بر کرسی کاخ سفید بوده است، 01:47 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. فاصله از پیش از زمان حذف شد، 02:09 همین حوالی.

  به گمان خروج قطار از ریل در مسیر یزد مشهد عمدی بوده و توسسط آقای محممد رضا گلزار انجام گرفته است، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۰:56 چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱. مسیر مشهد به یزد به گمان صحیح است، از اشاره به زائر بودن فوت شدگان در خبر چنین گمان بردیم که[…]

 • راه آهن

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر احداث خط و قطارهای تندرو در سطح کشور اجرا شود. باغستان شهریار 05:23 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

 • آقای اِلان ماسک

  در مسیر جلوگیری از استقرار و برقراری شرکت‌های آقای ایلان ماسک در مشتقّات تهران چه کارهایی صورت گرفته است. هشت و چهل و سه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • تراموا

  مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ برپایی تراموا در شهرها دست کم خیابان‌های اصلی اجرا شود. ۱۵:۲۲ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰.

  شش و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض بر این داشته باشیم[…]