موضوعات اخیر

دسته: دروغ

  • دروغ و شرافت

    به گمان در توان انسانی دروغ گو نیست شریف بودن، ۱۳:۳۰ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). گمان نمی بریم مناسب باشد سکوت را در دایره ی دروغ تعریف داشتن، ۱۵:۴۲ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم[…]

  • آقای سعدی، بهانه‌ی دروغ و سلسلهٔ آقای ابراهیم

    با گمان به یاری حضور ذهن در بخشی از بوستان آقای سعدی به داستانی از پادشاه و دو وزیر اشاره دارند که یکی از وزیران با دروغی جان فردی را می‌خرد و پادشاه به تعریف از این فعل می‌پردازد که صداقت وزیر نخست ممکن است باعث جان فرد شود امّا دروغ وزیر[…]