موضوعات اخیر

کشور


مایلیم ارتباط پایگاه دادهٔ پلیس و ساختار قضایی در سطح کشور برقرار باشد. باغستان شهریار، ۱۸:۲۰ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم در سطح کشور ارتش بر برپایی ساختار قضائی مستقلّ مطرح شده نظارت داشته باشد. ۲۱:۵۹ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در کشور شامل حال هر فردی گردد که بدون جواز کشورهای دیگر در خاک ایشان تردّد دارد. ۱۴:۵۶ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.