موضوعات اخیر

دسته: افغانیا

  • افغانیا، افغانستان

    مایلیم در افغانیا(افغانستان) موضوع تشویقی برای هر شحصی که ریش خود را اصلاح می دارر(دارند) در نظر گرفته شود، اصلاح تمام به مناسبتی شبیه به تیغ، “افغانستان” به تیتر نوشته افزوده شد و تیتر از “افغانیا” به “افغانیا، افغانستان” ویراست شد، ۱۴:۱۷ یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۶ ۲۰۲۲ خانه ی آقای[…]