موضوعات اخیر

دسته: اوراسیا

  • آقای ولادیمیر پوتین

    شانزده و بیست و چهار دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، آیا می‌توان تاثیر شخص اوّل فدراسیون روسیه را در جنگ‌ها، مناقشات و معضلات روسیه نادیده انگاشت، به نظر شما در دوران ریاست آقای پوتین ایشان چه حجمی از جنایت و تعدّی را به نژاد بشر و فدراسیون روسیه تحمیل[…]