موضوعات اخیر

دسته: دکل و کابل فشار قوی برق

  • دکل و کابل فشار قوی برق

    جدا از موضوع به حدّاقل رساندن استهلاک در کابل‌ها به ترتیبی که مدیریت تشعشع در اطراف آن ملموس باشد و یا جابجایی دکل که پیشتر گمان می‌بریم به آنها اشاره شده است مایلیم طرح ارتفاع دادن به کابل‌ها از طریق بالن بررسی شود، تمایل ما نیست تشعشع مسیرهای برق دسترسی به افراد[…]