موضوعات اخیر

دسته: چانا(چین و خُتَن)

  • چانا

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض دخالت نیروهای امنیّتی، پلیس و ارتش در فضایی امن تحت مدیریّت قرار گرفتن آقایان شی جین پینگ(دبیر کلّ حزب کمونیست در بِیجینگ، پوتین(احتجام در مسکو)، اسکات موریسون(نخست وزیر در استرالیا)، ملکه الیزابت و پسر ارشد ایشان، پادشاهان نروژ، سوئد،[…]

  • بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

    اگر این تشبیه توهین به انگل نباشد گمان می‌بریم بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم امکان تولید رفتارهایی از اشخاصی چون آقای پوتین را در این حجم و گستره فرآهم می‌آورند، افرادی که به گمان ما شبیه به انگل هستند و نمی‌توانند بدون میزبان به حیات خود دست کم در کیفیّتی نزدیک به[…]