موضوعات اخیر

دسته: صنعت خودرو

  • خودروسازی

    در خصوص تعطیل داشتن سایپا به دلیل محصولات کم کیفیّت در صورتی که کارشناسی تامین حقوق تا پایان پرداخت بازنشستگی درصد بالایی از تناسب را نمایان سازد و به شرط احتجام(رای اکثریّت) تعطیلی سایپا را مناسب می‌پنداریم و مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر،[…]

  • خودروهای ساخت چانا و ختن(چین)

    مایل نیستیم خودروهای ساخت چانا و ختن(چین) به دست مصرف کننده برسد در مناطقی که انتخاب محدود شده است، در دایرۀ اختیار ما در صورت عدم امکان عودت برای بازیافت به گورستان اعزام شود، مایلیم هر چهار مورد جزا، مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر و تعقیب قضایی[…]

  • آقای اِلان ماسک

    در مسیر جلوگیری از استقرار و برقراری شرکت‌های آقای ایلان ماسک در مشتقّات تهران چه کارهایی صورت گرفته است. هشت و چهل و سه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.