موضوعات اخیر

دسته: انتقال از پویش سرور دات کام

 • نوشته شده در زمان انتقال از پویش سرور در اپ نوت شیائومی ردمی ۹

  روزهای متوالی سامانهٔ ثنا را جهت ثبت نام آزموده‌ایم، در بار نخست احتمالاً بیش از هفتاد هشتاد درصد خطای تصویر امنیّتی گزارش شده که با اعداد وارد شده به گفتهٔ خطا مغایرت دارد و بار دوّم به زبان انگلیسی مضمونی شبیه به خطا در محتوای وارد شده(احتمالاً مقصود فیلدها هستند)، شکافتن هر[…]

 • نوشته شده در زمان انتقال از پویش سرور به صورت html

  نوشته شده در فرودگاه مهرآباد، اطراف ترمینال دو، ۱۴:۳۷ چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰. گمان ما تشدید آقای محمّد را در ثبت به خاطر می‌آورد، گویا حذف شده است، ۱۴:۳۹ همین حوالی.

  <html>
      <head>
          <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
          <style>body{font-size:2.6rem;direction:rtl;line-height:5;}</style>
      </head>
      <body>
          <header>
              <br>
              <h1 style=”font-size:5.1rem; width:100%;text-align:center;display:block;”>
                 […]