موضوعات اخیر

برچسب: اسکونت

  • بهرهٔ بانکی، درصد سود

    مایلیم دارایی مشکل سازان در طرح رسمی سود صفر درصد بانک مرکزی بلوکه گردد، خیابان محمّد رسول الله باغستان شهریار، ۱۷:۴۱ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

    گمان داریم وضعیّت جاری در خصوص درصد بانکی در فلتا نامناسب است اگر نظر اکثریّت مطلق جامعه نیز چنین باشد مایلیم[…]