موضوعات اخیر

نویسنده: Descript.ir

 • کشور

  طرح ضمیمه های مطرح شده به کشور لغو است، مناسب می انگاریم ارتباطات مناسب و برپایی ساختار قضایی احتجامی در جهان انجام گیرد، ۰۹:۲۴ شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. جوامع بشری به جهان ویراست شد، ۱۹:۲۵.

  در ادامه ی چهار پاراگراف[…]

 • آقای محسن رضایی

  حمله به سفارت آذربایجان که دست کم باعث فوت یک شحص شد به گمان کار آقای محسن رضایی است، این اواخر به نظر بازوی خرابکاری و ترور آقای خامنه ای آقای محسن رضایی بوده است، ۱۷:۱۲ جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. گمان می بریم اگر آقای محسن[…]

 • سلامت دو ۲

  • لغو، جز آقای خامنه ای باقی جزاهای مطرح شده، ۲۱:۳۸.
  • لغو، آقای رحیم صفوی، ۱۸:۲۴.

  ۱۸:۲۳ چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۵ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

   Providing table and chair

   در خصوص تامین میز و صندلی اشخاصی که بر زمین می نشینند مایلیم ایجاد بستر تامین از طریق دولت ها بررسی شود، مایلیم بررسی به ترتیبی باشد که ایجاد بستر و تداوم تامین میز و صندلی خانوار مناسبت یابد، از این منظر[…]

 • احوال شحص منظر در باغستان شهریار، دو 2

  دو سه روز قبل تر تلاش برای ارسال پیامهایی حاوی درخواست پشتیبانی خاصه از نوع مالی به بخش پناهندگی یا تماس سفارت های برخی سازمان و کشورها همچون فرانسه، آلمان، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، ژاپن، ایالات متتحده ی آمریکا، روسیه و سازمان ملل در تهران یا سفارت مجازی ایشان انجام شد، برای[…]

 • پشیمانی، حسرت، افسوس

  در مواردی که ماهییت نیک و بد(مناسب و نا مناسب) روشن نیست حسرت از انجام رساندن کاری به گمان مناسب تر است از حسرت به انجام نرساندن کار، کاری صورت رسانیم و پشیمان شویم مناسب است تا اینکه پشیمانی و حسرت به انجام نرساندن کاری بخوریم. ۱۸:۴۳ چهار شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱[…]

 • اوکراین

  به گمان فوت شحص وزیر کشور اوکراین و معاون ایشان در سانحه ی سقوط هلیکوپتر کار آقای زلنسکی بوده است، ۱۲:۲۹ چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۱۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

  به گمان ضمیمه ی اوکراین موضوعی مناسب به نظر می رسد، مایلیم بررسی شود، این[…]

 • ارث و میراث و وصییت

  در دایره ی تناسب اختیار و نظر شحص متوففی( فوت شده) پیش از وفات به گمان مناسب خواهد بود وصییت ایشان به شکلی مناسب به اجرا برسد، در صورتی که نسبتی در مالکییت اولاد بر میراث مشخخص نشده باشد به نظر مناسب است فارغ از جنسییت اشخاص میراث به تساوی میان ایشان[…]

 • بازجویی و شکنجه

  آیا در بازجویی نتیجه ای از ذهن سالم شحص با مناسب ترین کیفییت می خواهیم یا تنها مایلیم آنچه می خواهیم از زبان شحص(شخص) گفته شود، به گمان درد و شکنجه سلامت و آرامش ذهن شحص را متاثثر می دارد، آنچه در خصوص جزا مطرح شده و عقوبت هایی همراه درد مربوط[…]

 • روح

  به گمان روح همان خاطرات و تعریفی است که ما از اشخاص در ذهن خویش داریم، ۱۷:۱۸ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. روز قبل در سه نوشته ی “خدا”، “تغییر اسامی شهرها” و “روح” به “در باغستان شهریار” اشاره نشده است، در این نوشته(“روح”) افزوده شد، ۱۳:۱۱[…]

 • خدا، ایزد، ال له(الله)، آفریدگار

  هر شحص که به خدا نزدیک تر در نظر می آیند به گمان از نظر اجتماعی مشکوک و با احتمال زیان هستند و مناسب است احتمال نیاز به تحت مدیرییت بودن ایشان بررسی شود، به نظر مناسب است در خصوص احراز نزدیکی تناسبی ایجاد شود که آیا اددعای فعل شحص(شخص) است و[…]

 • تغییر اسامی شهرها

  در خصوص نام “آرسا” برای “قوچان” به نظر “آسا” مناسب است، ۱۷:۲۰ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳.

  منظور از نام نو برای “مورچه خورت” “لَوَند” است که لوند نوشته شده البتّه به گمان پیشتر به این موضوع در محتوایی که به گمان ما توسّط[…]

 • وضعییت Gardun.ir دو 2

  تاریخ سر رسید اجاره ی فضای میزبانی از دهم ماه شمسی به یازدهم تغییر یافته است، پیشتر دهم سر رسید بود و فرجه ی پرداخت تا حوالی ساعت بیست یا نوزده روز بعد یعنی یازدهم طول می کشید، ۱۵:۱۱ شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ دسامبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

  […]

 • داعش

  به گمان آقای زارع پور(وزیر ارتباطات) در خصوص ارتباطات اینترنتی با داعش همکاری داشته اند. ۱۵:۳۳ چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۲۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

 • انحلال باشگاه فوتبال پرسپولیس و تاج

  مایلیم باشگاه فوتبال پرسپولیس و تاج منحل شوند و اگر بودند شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۰۱:۴۸ پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۲۹ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • گوآنتانو

  مایلیم زیر ساخت مناسب انتقال به گوآنتانو برای هر شخص مشکل ساز در مسیر سه موضوع مطرح شده که شامل مشکل سازان در مسیر بر طرف سازی موضوع سلسله ی آقای آدم، انتقال دارایی ما و اجرای جزاهای مطرح شده می گردد در نظر گرفته شود و اگر در این مسیر بودند[…]

 • تنهایی

  به گمان برای انسان تنهایی گنجی نیست که مناسب باشد تا به راحتی به اشتراک برسد، ۲۲:۴۴ چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۱۴ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

 • نام آوری، تولید، جمعییت و تقسیم منابع

  آیا تقسیم یک نان در بین چهار نفر بیشتر سهم می آید یا یک نفر، آیا برای اهل تولیدی چون شحصی نانوا طبخ نان برای جامعه ای با ده نفر جمعییت سود بیشتری دارد یا صد و بیشتر نفر، آیا برای اشخاصی همچون آقایان عیسی و موسی و محممد تعداد بیشتر مخاطب[…]

 • کره

  در صورت تمایل ایالات متتحده ی آمریکا، مسکو یا تهران مایلیم از آقای کیم جونگ اون رهبر کره ی شمالی برای سفر به نواحی مذکور دعوت به عمل آید، در خصوص تبادل دانش با کره ی شمالی خاصه در موضوعات عمران، گردشگری و هسته ای مایلیم با یا بدون همراهی دولت تهران[…]

 • شکر و نمک

  آیا مناسب است تناسبی را رعایت داشتن بین میزان مصرف نمک و شکر هر شحص با هزینه ی بیمه ی مرتبط به سلامت، مایلیم بررسی شود اینکه آیا مناسب است در زمانهایی مقتضی همچون ماهیانه نمونه ی ادرار یا در صورت لزوم خون یا روشهای نوین و دیگر جهت بررسی تاثیرات نمک[…]

 • نزدیکی، سکس و آمیزش از مقعد خانوم برای آقا

  با این فرض که گمان تاثیر انزال آقا در واژن و دهان خانوم بر ساختار مغز آقا گمانی مناسب است در عدم تمایل یا تناسب امکان خانوم یا آقا به نزدیکی مقعد با خانوم به گمان تامین خوراک خانومی روسپی در مسیر نزدیکی به تناسب در ساختار مغز آقا مناسب است، ۱۸:۱۶[…]

 • جایگزین نفت

  مایلیم جایگزین نفت از مواددی همچون بافت و الیاف ذررت و هر مادده ی گرفته شده از گیاهان بررسی شود، ۱۲:۱۴ چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۱۶ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

 • تغییر اسامی و کلمات مربوط به سلسله ی آقای آدم

  قبلتر برخی از تغییرات مطرح شده است همچون جایگزینی “سلام” برای آغاز دیدار یا تغییر نام “اسلام آباد” پایتخت پاکیا(پاکستان)، مایلیم این قبیل موارد مطرح شده برای تغییر در صورت تمایل اندیشیده یا بررسی شوس(شوند)، مایلیم استفاده از هزینه ای که برای گسترش آن کلمات در جامعه بوده و سرمایه و تعریف[…]

 • یک هفته قطعی سایت دامنه ی Gardun.ir به دلیل بدهی هزینه ی میزبانی در آبان ۱۴۰۱

  هفته گذشته سه شنبه سر رسید هزینه ی فضای میزبانی سایت Gardun.ir بود و نقدینگی در دسترس نبود و تمایل نیز نبود که درخواست شود از اشخاص والدین و چهارشنبه حوالی ساعت نوزده و سی دقیقه پیامک رسید که سایت به وضعییت تعلیق در آمد، ساعتی قبل در پیامکی به خانوم والده[…]

 • وضعییت Gardun.ir

  ویرایش در Droid دروئید(Android اندروئید) نوکیا Nokia 3.2 به نتیجه ای که در ادامه آمده است انجامید، ویرایش در ویرایشگر Wordpress انجام گرفت، به نظر کاراکترهایی در فضای خالی به کدهای CSS استایل تزریق شده است، به گمان کار آقای بیل گیتس بوده است، گمان بردیم شبیه به مکععب بودن کلید منوی[…]

 • زبان

  به گمان هر چه استفاده از صدای “پ” در کلام کمتر باشد قدرت نفوذ کلام بیشتر می شود، ۲۰:۱۹ دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ اکتبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

  به گمان مناسب است بررسی شود دست کم در زبان های لِنایی(عربی)، فارسی، ترکی و اگر دیگر[…]

 • ساختار قضایی، قووه ی قضائییه

  قبلتر تمایل به اجرای قصاص عین موضوع برای هر شحص قاضی که جراحت(همچون قطع دست) یا اعدامی را بدون طلب قصاص اجرا داشتر(داشته اند) مطرح شده است و مایلیم طرح آن لغو گردد، در خصوص اعدام این موضوع به نظر نا مناسب است اینکه شحصی قاضی بدون اینکه طلب قصاصی از جانب[…]

 • خارج سازی جان هر شخص منظور از طریق نفس کشیدن

  پیشتر در جذب جان از اشخاصِ منظور از طریق دم(کشیدای(کشیدن) هوا به ریه) به موازات به نوع بشر در اراده تزریق آرامش نیز انجام می شد، از حوالی سه چهار روز پیشتر آن نوع تزریق فکری آرامش به نوع بشر را تنها شامل خویش در اجرا داشتیم، گمان بردیم نا مناسب باشد[…]

 • قانون

  مایلیم هر موضوعی که در قوانین جاری حکومت به نظر در نا مناسبت با موضوعات طرح شده برسند مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۲۳:۵۸ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “در[…]

 • مشاری(استان) آذربایجان شرقی

  به گمان مرند به عنوان یکی از پایگاه های اجرای جلسات مجلس بومی در مشاری آذربایجان شرقی مناسب است، مایل نیستیم چنان جلساتی در تبریز اجرا گردد یا هر آن جلسه ای که تصمیماتی مربوط به خارج از شهر تبریز و حومه ی آن در آن گرفته می شود، همینطور همچنین در[…]