موضوعات اخیر

دسته: شرح روز

  • دم و بازدم در اراده به جذب و دمیدن موضوعات

    پیشتر به موضوع دم و بازدم و اراده به جذب یا دمیدن موضوع اشاره یا اشاراتی شده است، از نخست و اخیر آن، از چند روز پیشتر احتمالا سه یا چهار شاید، دمیدن ترس متوقّف شده است و در دم جذب ملال شامل همه گشته است، با فیلتر یا شاید مناسب است[…]

  • هزینهٔ شنیدن صدا

    آیا ممکن است شنیدن صدای برخی افراد شامل هزینه باشد. ۱۰:۲۰ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

  • حکایت جنازه

    به گمان نمی‌رسد حکایت لفظی که به کار رفت و احتمالاً روز گذشته به گمان ما تعداد ایشان اضافه شده است به ترتیبی باشد که نتوان موارد مطرح شده را مرتفع ساخت، اشاره به ‘جنازه’ است، گمان می‌بریم گویی شبیه همان حالی باشد که گمان می‌بریم برای عموم ساخته‌اند، کیفیّت تفکّر پایین،[…]