موضوعات اخیر

دسته: دیدار حلقه

  • دیدار حلقه

    مایلیم دارایی هر شخص حامی وضعیّت‌هایی که حلقه در اندام، لبان و گردن دختران یا کفش چوبی برای پای دختران به اجبار مهیّا می‌دارند یا به ختنۀ دختران دست می‌زنند یا از تحصیلات مدرن غیر پسران جلوگیری می‌دارند مسدود، مجموع جزا بر ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار[…]

  • زمین گیر

    به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت[…]