موضوعات اخیر

دسته: شهروند

 • اوراق و مدارک هوییتی شهروند

  مایلیم اوراق هوییتی هر شخص در صورت عدم صدور در اختیار ایشان قرار گیرد و در تمامی موارد هزینه ی ایجاد یا تعویض اوراق هوییتی و مدارک شناسایی از جانب حکومت تامین گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:27 یکشنبه 13[…]

 • انگشت نگاری شهروند

  گمان می‌بریم بدون وجود خانوم سلنا گومز دست کم سخت می‌بود چنان گمانی را پروراندن به سرقت گوشی ما، راه دیگری دست کم در این ساعات به گمانمان نمی‌رسد، به گمان این گمان دو روز پیشتر به گمان رسیده است، باغستان شهریار، 19:07 شنبه 27 فروردین 1401.

  هر جامعه‌ای گدای پیش آمده داشت به دستی و طلبی از گزینه‌های رسیده به گمان به سیخ کشیدن گوشت امامان مساجد و به خوردشان دادن است همینطور بیرون آوردن چشمانشان، باغستان شهریار، اطراف انتهای غربی، ۲۰:۱۶ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.

  آیا می‌توان برای حذف مزاحمت گدایان[…]

 • اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

  مایلیم دارایی مشکل سازان در ساختار حکومت در مسیر ایجاد بستر حمل سلاح از جانب شهروندان مسدود گردد، باغستان شهریار، ۱۹:۵۲ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین.

  مایلیم در صورت تمایل هر سه قوّه بر مهیّا بودن امکان حمل سلاح نظارت داشته باشند، مسیر انقلاب به سمت آزادی، تقاطع[…]

 • تاثیر پذیرفتن و تاثیر گذاردن

  آیا مناسب است چنین اندیشیدن که ما از جامعه تاثیر نمی‌پذیریم یا بر آن تاثیر گذار نیستیم، پیشتر در مورد گمانمان به تاثیر گذاری افرادی که حتی هویّت شهروندی در موردشان لحاظ نشده است اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم همچون موضوعاتی که از مناطقی چون بلوچستان به گمانمان رسیده است، گمان می‌بریم در[…]

 • تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

  هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن[…]