موضوعات اخیر

دسته: تعریف من

 • خدا، ایزد، ال له(الله)، آفریدگار

  نقل قولی گویا از آقای ایلان ماسک مطرح شده بود از روم باستان در مضمونی شبیه چنین که “حرف مردم حرف خداست”، به نظر جمله ای زیرکانه و مناسب است و به گمان مناسب است هر کجا نام خدا، آفریدگار، پروردگار، ال له، ایزد و این چنین مطرح شود منظور را مردم،[…]

 • تنهایی

  به گمان برای انسان تنهایی گنجی نیست که مناسب باشد تا به راحتی به اشتراک برسد، ۲۲:۴۴ چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۱۴ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

 • آیا با ما نیستید پس دشمن ما هستید

  “آیا” به ابتدای تیتر نوشته “با ما نیستید پس دشمن ما هستید” افزوده شد، 02:24 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  سخن ما این نیست که با ما و هم عقیدهٔ ما باشید بر افکار ما مهر تائید زنید و[…]

 • فعل در عالم هستی

  چنین به گمان می رسد که فعل در عالم هستی پاک نمی شود و شاید بتوان مسیر و معنای آن را دچار اختلال یا زاویه داشت، به گمان ما دست کم در درصدی بالا متشککل از انرژی هستیم اگر تمام از انرژی نباشیم و منحصر به فردیم در این منظور که هیچ[…]

 • من و ما در کلام

  به گمان چدا از مواردی که لفظ “ما” منظور فرد شخص نیست و دلالت به جمعی دارد در دیگر موارد اگر استفاده از “ما” جهت اشاره به خویش مورد استفاده قرار می گیرد برای رسیدن به استفاده از “من” به گمان رسیدن به “ما” در منظور جمعی از اشخاص نیاز است. از[…]

 • یاد گرفتن پرواز از دیگری

  شاید با بررسی شخصی زمین گیر پرواز را آموخت امما گمان نمی بریم با پیروی و تاسسی به شخصی زمین گیر پرواز به دست آید، 23:47 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • خانوم فرح پهلوی

  خانوم فرح پهلوی، به گمان کشیدن ناخون طرح خانوم فرح پهلوی بوده است، گویا گمان می برده اند ریشه ی مخالفان از آن دیار به آن ترتیب کشیده می شود و ایشان با آن درد و ترسی که تحمیل داشته اند ریشه می دوانند، به گمان خانوم فرح پهلوی آقای محممد رضا[…]

 • اثبات من

  در ادامۀ سخن پیشین، مدّعی هستند فریب کارند، پس بگذارید به اثبات برسانند. باغستان شهریار، 18:55 شنبه 27 فروردین 1401. “بگذار” به “بگذارید” ویراست شد، 23:47 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. املای “بگزارید” در توضیح ویراست به “بگذارید” ویراست شد، 23:56 همین حوالی.

  به گمان در توان انسانی دروغ گو نیست شریف بودن، ۱۳:۳۰ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). گمان نمی بریم مناسب باشد سکوت را در دایره ی دروغ تعریف داشتن، ۱۵:۴۲ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم[…]

 • تعریف زندان و زندانی

  مایلیم هر شخصی که می توان آزادی او را خرید از زندان آزاد شود و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت موجود بودن شخص ناقض در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان،[…]

 • عدم توانایی دروغ گفتن، ناتوانی پرداخت هزینه

  ما سکوت را نا مناسب یا از سر ترس نمی پنداریم، به گمان مناسب است بدون شهامت وجود صداقت را مشکوک پنداشتن، اگر فرض این گمان مناسب باشد با فرض این گمان اگر شخصی عدم داشتن صداقت را توانایی بپندارد به گمان آن چه پیشتر مطرح شده است در شرایط پرده افتاده[…]

 • شرمندگی احتجام و افتخار سلطنت

  به گمان سلطنت در معنای حکومت بر اجتماع در شرایطی از جبر مناسب افتخار نیست، به هر ترتیب با فرض اینکه نظر برخی جز این باشد گمان می‌بریم شرمندگی احتجام از افتخار سلطنت مناسب‌تر باشد، باغستان شهریار 07:10 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401. بخش نخست نظر و فرض نظر غیر افزوده شد، 07:22[…]

 • پایان منظر پایان حکایت

  اگر گمان ببریم قماری جاری است و آقای خامنه‌ای در محاصره هستند و اگر گمان ببریم وضعیّت جاری سود بانکی در فلتا(ایران) رباخواری است، پیشتر شرایط را با احتمال حذف خویش سنجیدیم و احتمالی به گمانمان رسید، گمان می‌بریم اگر مسیر رباخواری سهل شمرده شود و ما حذف شده باشیم از رخنۀ[…]

 • جزای مناسب مسئول حبس کمپ یا اجرای شُک‌های عصبی

  در ادامۀ سخن پیشین به گمان ما این قبیل رفتار خروج از دایرۀ انسان است، به گمان اینکه بستر این چنین موضوعاتی چیست و دلیل فرآهم بودن آن چه شخص یا اشخاصی هستند و چه کسانی آن را اجرا داشته‌اند و اگر نظارتی بر آن است چه کسانی بر اجرای آن نظارت[…]

 • بخواهید تا به شما تعلّق گیرد

  به گمان ما در عوض سوالِ موضوعی مناسب است ساختن و به دست آوردن آن، ما پیشتر نیز برخورد داشته‌ایم به گمانمان به این قبیل زیرکی‌های آقای محمّد در اشعارشان که گمان برده‌ایم از فاقد شرافت بودن ایشان جوشیده است، سلسلۀ آقای آدم به گمان دست کم از آقای موسی همان آقایان[…]

 • انتقال قدرت سیاسی

  اگر در گمان مناسب آید به چنین طنزی مطرح داشتن، ما به این نوع انتقال قدرت عادت نداریم، معمولا عدّه‌ای عربده کش در جلو می‌روند و عدّه‌ای چماغ به دست در پشت سر یا با هم و یا پس و پیش، هر که زنده ماند به ترتیبی که توانایی ادامه داشته باشد[…]

 • بخشیدن و شرمندگی

  گمان نمی‌بریم بخشش از شرمندگی مناسب‌تر باشد، باغستان شهریار 01:17 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401.

  دست کم در این ایّام چنین گمان می‌بریم، در این عالم هستی افرادی هستند دریده و گستاخ به طراز و کیفیّتی که فرصتی در اختیار ایشان گذاردن همچون گلوله‌ای است که در[…]

 • شخص به درد بخور

  گمان می‌بریم مناسب باشد هر شخصی ادّعای به درد خوردن داشت همانجا به ترتیبی مناسب بررسی گردد که تا مگر به احتجام(رای اکثریّت) دیگر به دردی از این نوع نخورد، باغستان شهریار 23:50 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

 • انجام کار برای نشدن

  تا حال شده است کاری را برای نشدن انجام دهید که گویی نشدن آن همان شدن نزدیک به مناسب است در گمان ما، به تجربه‌ای یا آزمونی. باغستان شهریار 00:48 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

 • علم، آگاهی، اِشراف

  در مجموع چنین گمان برده‌ایم، زبان، بستری که بر پایۀ آن تعاریف منتقل می‌شوند، از دیگران به ما رسیده است و برای نرسیدن احتمالا تنها راه رشد در خلا به دور از اجتماع و هر شخص متکلّمی است، به نظر ابزار مناسبی می‌رسد، در هر حال زبان‌های زیادی در جهان هستند که[…]

 • فهم و نفهم

  هزینهٔ نفهمی دیگران را اگر ما می‌پردازیم فرقمان با نفهمان در چیست، باغستان شهریار، پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

 • لذّت بردن و تقلید

  از کجا معلوم آنچه دوست می‌داریم لذّت بردن خود ماست و تکرار دوست داشتن و لذّت دیگران نیست مثل سیمی که برق را از باطری به چراغ منتقل دارد. از کجا می‌شود به گمان رسید که آنچه درست می‌انگاریم به گمان خویشمان درست است یا از بیرون بر ما دیکته شده، جز[…]

 • آقای سعدی، بهانه‌ی دروغ و سلسلهٔ آقای ابراهیم

  با گمان به یاری حضور ذهن در بخشی از بوستان آقای سعدی به داستانی از پادشاه و دو وزیر اشاره دارند که یکی از وزیران با دروغی جان فردی را می‌خرد و پادشاه به تعریف از این فعل می‌پردازد که صداقت وزیر نخست ممکن است باعث جان فرد شود امّا دروغ وزیر[…]

 • قدر شناسی

  اگر قدر شناس ثروت نباشیم ثمرهٔ ما چه خواهد بود، بد گویی از سرمایه به چه معناست، در صورت قدر نشناسی زمان از جانب ما چه تاثیری بر طول عمر ما خواهد داشت. ۲۲:۲۲ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰. “و ثروت” از بعد از سرمایه حذف شد، باغستان شهریار، 19:34 جمعه 12 فروردین[…]

 • تحمیل استهلاک و هزینهٔ آموزش

  گمان نمی‌بریم مناسب باشد آزمون و خطای آموختن را به مخاطب و مشتری روا داشتن، در شاگردی علَم استادی بر افراشتن. باغستان شهریار، ۲۰:۴۹ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰.

 • منطق در ارتباط، تعامل، مذاکره

  به گمان استفاده از منطق مخاطبْ فرد را بر اکثریّت مطلق موقعیّت مشرف می‌سازد. باغستان شهریار، ۱۷:۵۹ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰. ما از پس از گمان حذف شد، ۱۸:۲۷ همین حوالی. ساکن بر انتهای مخاطب افزوده شد، “ما” پس از “مخاطبْ” به “فرد” ویراست شد، ۱۸:۳۲ همین حوالی.

 • به فکر رسیدن، در عقل گنجیدن

  گمان می‌بریم هر آنچه در فکر فرد بگنجد برای آن فرد مقدورِ شدن است، آن فکر شاید جرقّهٔ نخست باشد چون دانه‌ای افتاده بر خاک. باغستان شهریار، ۲۲:۲۲ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

 • کنار کشیدن

  گمان نمی‌بریم ایشان که کنار کشیده‌اند نامحترم هستند بلکه به گمان ما کنار کشیدن احتمال موفّقیّت را کاهش می‌دهد. باغستان شهریار، ۰۲:۵۳ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰.

 • امیدواری در خدمت نا امیدی

  به گمان گاهی امید و امیدواری همچون ویبراتور سیمان خیس است باعث خروج حباب‌ها و جا افتادگی سیمان می‌گردد، به گمان این قبیل روحانیون همچون آقای خامنه‌ای و هم قطارانشان از این موضوع بسیار بهره می‌جویند در مسیر به استعصال رساندن افراد و جامعه. چنین تصویری گمان می‌بریم، این کار شدنی نیست،[…]

 • پیادۀ مستقل و سوارۀ وابسته

  به گمان ما پیادۀ مستقل بهتر از سوارۀ وابسته است. باغستان شهریار، 02:55 شنبه 6 فروردین 1400.