موضوعات اخیر

دسته: تولید

  • دوربین وسیلهٔ الکترونیکی

    شاید مناسب باشد درپوشی برای دوربین وسایل الکترونیکی همچون موبایل و تبلت تعبیه یا ایجاد شود، گمان نمی‌بریم راهکارهای نرم افزاری در این خصوص راهگشای مسیر حفظ حریم اشخاص گردد با این حال احتمالاً بتوان به کنسرسیومی با قدرت اجرایی اندیشید، چنین گمان برده‌ایم. شانزده و پانزده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار[…]

  • محصولات سردخانه‌ای

    به نظر به عمد برخی محصولات در سردخانه نگهداری می‌شوند تا هم بهانهٔ سرکوب مهیّا گردد در مقابل ناقضان و هم ایجاد اختلال و مسمومیّت بازار هر زمان لازم به نظر رسد، چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و سه دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی.