موضوعات اخیر

دسته: صنعت نرم افزار

 • جواز محتوای آزاد، Fc license

  متن انگلیسی و فارسی جواز در ادامه آمده است

  The content is free without any AGO Assume commitment, you are allowed using it in any kind but going cross others border. if you purchased this content in redistributing case you allowed to reselling it in[...] 

 • پاکسازی فضای خالی حافظه ی ابزار الکترونیکی

  از طریق اپلیکیشن های پاکسازی فضای خالی حافظه(محلل تگهداری فایل) فارغ از اینکه پیشتر چه نوع محتوایی در آن بوده است به گمان مناسب است امواج متمرکز فکری را پراکنده داشتن یا ضعیف ساختن، البتته این موضوع تلاشی نیز هست در مسیر جلوگیری از امکان ریکاوری و بازگردانی فایل های پاک شده،[...]

 • WordPress

  به گمان به توسعه رساننده یا رسانندگان افزونۀ Jigoshop که به ظنّ ما بستر و هستۀ WOOCOMMERCE بر آن چیده شده است مورد تحدید قرار گرفته‌اند تا از توسعه و عرضۀ محصولات آن دست بکشند، اگر این گمانی مناسب است مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص[...]

 • اوراکل

  یازده و بیست و پنج دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر از اواخر روز گذشته تفهیم سنگین مدیر عامل اوراکل آقای لری الیسون تا همین ساعات در جریان است، پیشتر در خصوص ایشان اشاره یا اشاراتی احتمالاً داشته‌ایم، گمان مطرح شدهٔ ما پیشتر بر تعدّی ایشان[...]