موضوعات اخیر

دسته: آسیا

 • آقای محسن رضایی

  حمله به سفارت آذربایجان که دست کم باعث فوت یک شحص شد به گمان کار آقای محسن رضایی است، این اواخر به نظر بازوی خرابکاری و ترور آقای خامنه ای آقای محسن رضایی بوده است، ۱۷:۱۲ جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. گمان می بریم اگر آقای محسن[…]

 • کره

  در صورت تمایل ایالات متتحده ی آمریکا، مسکو یا تهران مایلیم از آقای کیم جونگ اون رهبر کره ی شمالی برای سفر به نواحی مذکور دعوت به عمل آید، در خصوص تبادل دانش با کره ی شمالی خاصه در موضوعات عمران، گردشگری و هسته ای مایلیم با یا بدون همراهی دولت تهران[…]

 • بتا(فلتا، ایران)

  مایلیم تناسب ترددد اشخاص شهروند تمامی ممالک و کشورها به بتا(فلتا، ایران) بدون ویزا(جواز عبور) فرآهم باشد و اگر بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، تیتر نوشته از “فلتا(ایران)” به “بتا(فلتا، ایران)” ویراست شد، beta- به ابتدای اسلاگ نوشته(flota-iran) افزوده شد، ۱۴:۴۸ پنج شنبه ۲۸ مهر[…]

 • لِنا، لنا(سعودی عربیا)، عربستان

  مایلیم ترددد هر شحص شهروند لنا(سعودی عربیا، عربستان) به بِتا(فلتا، ایران) بدون نیاز به ویزا(جواز عبور) میسسر باشد، گمان بردیم سنجیدن نام فلتا بدون “ف” مناسب باشد، “عربستان” به تیتر نوشته افزوده شد، مایلیم تمامی “اِستان ها” از نقشه ها و نقل قول های رسمی بتا(ایران) حذف گردد همچون انگلستان و عربستان[…]

 • ارمنیا(ارمنستان)

  مایلیم از جانب ایروان جهت ترددد بدون ویزا و جواز با احتجام آذربایجان پیشنهاد به باکو ارسال گردد و در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، ۱۶:۵۷ چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۹ ۲۰۲۲ خانه ی آقای معررفی شده به عنوان شحص والد در[…]

 • افغانیا، افغانستان

  مایلیم در افغانیا(افغانستان) موضوع تشویقی برای هر شحصی که ریش خود را اصلاح می دارر(دارند) در نظر گرفته شود، اصلاح تمام به مناسبتی شبیه به تیغ، “افغانستان” به تیتر نوشته افزوده شد و تیتر از “افغانیا” به “افغانیا، افغانستان” ویراست شد، ۱۴:۱۷ یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۶ ۲۰۲۲ خانه ی آقای[…]

 • تایلند

  حمله به مهد کودک در تایلند به گمان کار آقای Maha Vajiralongkorn پادشاه تایلند بوده است، در تیتر نوشته و دسته ی مرتبط از پادشاهی تایلند به تایلند و اسلاگ نوشته و دسته ی مرتبط از kingdom-of-thailand به thailand ویراست شد، ۱۲:۲۲ پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۶ ۲۰۲۲ خانه[…]

 • آقای سیید محممد خامنه ای

  انفجار در محووطه ی وزارت کشور طالبان به گمان کار آقای محممد خامنه ای بوده است، ۲۰:۱۱ چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۵ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

  آقای سیید محممد خامنه ای، به گمان فوت همسر آقای سیید محممد خامنه[…]

 • یمن

  مایلیم به شرط احتجام یمن را به کشور ضمیمه داریم، 19:49 شنبه 9 مهر 1401 اکتبر 1 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ایجاد دارندۀ مشکل در مورد مقامات یمن خاصه ریاست جمهور یمن[…]

 • آقای علی کریمی

  به گمان سخنان آقای کریم باقری در خصوص آقای علی کریمی با مضمونی شبیه چنین که آقای علی کریمی خائن نیستند و با شرف هستند با تحدید فرزند یا فرزندان آقای کریم باقری صورت گرفته است، 07:10 پنج شنبه 7 مهر 1401 سپتامبر 29 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان[…]

 • ازبکیا، ازبکستان

  در سفر پیشین آقای رئیسی به ازبکیا(ازبکستان) نیز با این موضوع مواجه شدیم، در سفر اخیر مرتبط به پیمان شانگهای نیز در جلسات ابتدایی همینطور بود و اتاق ملاقات با سران دیگر ممالک و کشور ها به ترتیبی کوچک بود که گمان بردیم بیراهه نیست اگر احساس ملال خاطر چیره گردد و[…]

 • اردبیل

  در پروژه ی صدا سیمای کارشناسان احتمالا حوالی نزدیک شانزده هفده سال پیشتر به گمان در اسکلت فلززی به جای آهن اصفهان در برخی موارد تیر آهن تولید فارا(روسی) استفاده شده است در تعدادی اندک همچون حوالی پنج تیر آهن هجده، در صورتی که در طرح پیش بینی نشده و تلرانس در[…]

 • یازده سپتامبر برج های تجارت جهانی

  پیشتر در خصوص گمان خویش از اجرای حادثه ی یازده سپتامبر توسسط آقای خامنه ای سخن به میان آمده است به گمان در اجرای برخورد هواپیما ها به ساختمان های تجارت جهانی نیویورک ایالات متتجده ی آمریکا آقای مجتبی خامنه ای نیز در کار بوده هستند، 15:51 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر[…]

 • عراق

  به گمان انفجار اتوبوس در پمپ بنزین در عراق که دست کم تا دیروز که خبر رسید از طریق مرور Instagram باعث فوت یازده شخص شده بود کار شخص پسر آقای وحید حققانیان بوده است، این گمان دیروز رسید کمی به نظر خاکستری می رسید گمان بردیم مناسب است بماند برای[…]

 • فارا(فدراسیون روسیه)

  مایلیم به شرط احتجام نام راشیا(Russia) که به گمان نا مناسب و در معنای هجوم-کار است به نامی مناسب ویراست شود، گمان می بریم از اسامی همچون عجم، بربر، عرب و از این دست است که از جانب ممالک برای اقوام ورای مرزها یا در تسللط طرح شده است، 11:51 شنبه 19[…]

 • مجمع ملل

  به گمان حضور در سازمان ملل به شکلی تایید مناسبت حقق وتوی عضوهای ثابت شورای امنییت است و مایلیم لغو گردد مگر عدم شرکت در رای گیری و محاسبه به عنوان عضو یا لغو حقق وتو و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، ۲۱:۰۷[…]

 • خوزستان

  به گمان رساندن آب در خوزستان یا افتتاح طرح آب رسانی از جانب آقای خامنه ای ممنوع شده بوده است و با حضور آقای رئیسی آن ممنوعییت شکسته و طرح افتتاح شده است، ۰۰:۱۰ شنبه ۱۲ شهریور سپتامبر ۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • دیوان امنییت

  تیتر نوشته از “شورای عالی امنیّت ملّی فلتا” به “دیوان امنییت” ویراست شد، مایلیم نام «شورای عالی امنییت مللی» «دیوان امنییت» نامیده شود و جریان آن در همان زمان منتشر گردد. 22:08 چهارشنبه 26 مرداد 1401 آگوست 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  در[…]

 • پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر

  به گمان بر پای خانوم والنتینا ماتوینکو رئیس مجلس اولا در مسکو و آقای گورباچف پابند الکترونیکی بسته شده است یا شده بوده است، اسلاگ نوشته از “electronic-binding-of-criminals-to-the-celebrities-of-flota-iran” به “electronic-binding-of-criminals-to-the-celebrities” و تیتر نوشته از “پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر فلتا(ایران)” به “پابند الکترونیکی بزهکاران به مشاهیر” ویراست شد. 14:26 سه شنبه 25[…]

 • پرچم

  مایلیم نماد ال له از میان پرچم فلتا(ایران) حذف گردد همینطور شمشیر از پرچم لنا(سعودی عربیا) و ستاره ی آقای داود از پرچم افا(اسرائیل) حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند[…]

 • وزارت بین الملل(خارجه)

  مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن[…]

 • تارا(ترکیه)

  به گمان فوت مادر خانوم Ebru Gundes کار آقای خامنه ای بوده است، 03:27 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  مایلیم لفظ یونانیستان از ادبیات تارا(ترکیه) حذف گردد، یونان یا گریس به گمان مناسب است، گمان می بریم این موضوع[…]

 • اصفهان

  به گمان تبل و ایجاد صدای مربوط به محررم در جلوی بیمارستان الزهرا در اصفهان کار امام جمعه ی اصفهان بوده است. 23:10 چهارشنبه 12 مرداد1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  طرح تخلیهٔ اصفهان تقلیل به روحانیون ساکن در نظر است، اینکه چه وضعیّتی[…]

 • آقای عبد ال له اوجالان

  در نوشته ی سلامت به رفع حبس یا حصر آقای اوجالان و آقای صلاح الددین گولن اشاره شده است و موضوع عقوبتی مطرح شده امما عقوبتی در نظر گرفته نشده در صورت کارشکنی در اجرای عقوبت، در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مایلیم[…]

 • بندر ماهشهر

  به گمان درگیری مسللحانه در بوستان مهتاب مسکن مهر بندر ماهشهر از طریق امام جماعت بندر ماهشهر آقای سیید امیر محممدی پور اجرا شده است جهت ایجاد و توسعه ی نا امنی، 00:53 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. نام آقای سیید امیر محممدی پور افزوده[…]

 • آبادان

  به گمان ترور آقای مجید عبدالباقی برادر آقای حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان کار آقای مقتدی صدر بوده است و مجریان پس از انجام به سمت عراق متواری شده اند. 22:48 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست[…]

 • خانوم فرح پهلوی

  خانوم فرح پهلوی، به گمان کشیدن ناخون طرح خانوم فرح پهلوی بوده است، گویا گمان می برده اند ریشه ی مخالفان از آن دیار به آن ترتیب کشیده می شود و ایشان با آن درد و ترسی که تحمیل داشته اند ریشه می دوانند، به گمان خانوم فرح پهلوی آقای محممد رضا[…]

 • گردشگری، توریسم تارا(ترکیه)

  هر مسئولی که در تارا(ترکیه) در زمینه ی گردشگری(توریسم) در فععالییت است اگر از شرافت دارا باشد در خصوص نبودن خمیر دندان مناسب در تارا اعلام می دارد که هر مهمانی که قصد عزیمت به تارا داشت با خود بیاورد، در خصوص اشخاص عادی(حقیقی) موضوع مرتبط به شخص ایشان است که مایل[…]

 • خانوم ماندانا مانی

  در تارا(ترکیه) به گمان مشکلاتی هست در ارتباطات دست کم از این منظر، به عنوان مثال خرید سیم کارت اعتباری برای شهروند غیر بومی نزدیک به بیش پانصد و هشتاد تا ششصد و شصت هزار تومان، دویست و نود لیر تا سی صد و سی لیر(اینترنت قطع شد، بلا نسبت گویاله می[…]

 • ژاپن

  ژاپن، به گمان فوت آقای شینزو آبه کار همسر آقای Naruhito امپراتور ژاپن بوده است، ۱۲:۵۹ جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ۸ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. دسترسی به اینترنت از دیروز برای دقایقی ممکن شده است که نگارش نوشته ای در سایت Personally.ir و روئت خبر ترور آقای شینزو آبه[…]