موضوعات اخیر

دسته: تقلید

  • لذّت بردن و تقلید

    از کجا معلوم آنچه دوست می‌داریم لذّت بردن خود ماست و تکرار دوست داشتن و لذّت دیگران نیست مثل سیمی که برق را از باطری به چراغ منتقل دارد. از کجا می‌شود به گمان رسید که آنچه درست می‌انگاریم به گمان خویشمان درست است یا از بیرون بر ما دیکته شده، جز[…]