موضوعات اخیر

دسته: دامنهٔ اینترنت فلتا(ایران)

  • دامنهٔ اینترنت فلتا

    به نظر مشکل دسترسی به سایت nic.ir از آی پی نیجریّه که پیشتر اشاره شده پا برجاست، یک آزمون بیش از چند ثانیه احتمالاً تا حدود بررسی رسپانس یا پاسخ اوّلیّه تقریبا در نامناسب‌ترین حالت‌ها که احتمالاً بیش از سه ثانیه نیست و این بررسی شاید بیش از دو برابر این[…]