موضوعات اخیر

دسته: اقیانوسیّه

  • استرالیا

    مایلیم شرایط ارسال گاز به استرالیا بررسی شود، 23:49 دوشنبه 24 مرداد 1401 آگوست 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به دلیل شرایط نا مناسب اینترنت و قطعی مکرر و عدم دسترسی مناسب به منابع اططلاعاتی جمله ای احتمالا نا مناسب در خصوص ارسال گاز طبیعی به استرالیا مطرح شده است،[…]

  • تونگا

    مایلیم هر شش جزا در خصوص پادشاه تونگا اجرا شود. ۰۰:۴۲ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.