موضوعات اخیر

دسته: Open mouth and synagogue and church and mosque

  • دهان گشاد و کنیسه و کلیسا و مسجد

    گمان می‌بریم مناسب است چنین مطرح داشتن که اگر راهی کنیسه و کلیسا و مسجد هستید دهان گشادتان را ببندید و به گوسفند بودنتان ادامه دهید، بلا نسبت گوسفند. ستون پنجم، چرا که نه، آیا ما حماقت داشتن مطرح داشته‌ایم، آیا کسی برای رفتن کنیسه و کلیسا و مسجد شما چاقو به[…]