موضوعات اخیر

دسته: پیامبر

  • پیامبر خدا

    گمان می‌بریم اساس پیامبری و بودن چنان ادّعایی از جانب خالق خزئبل است یا شیّادی تا بلکه بازار گرمی عدّه‌ای باشد برای رسیدن به منفعتی احتمالاً، که همگی انسان‌ها و مخلوقات از این سیستم و در همین عرصه رشد داشته‌اند و هر کدام به گمان ما قادر به سرافراشتن بر هدفی بزرگ[…]