موضوعات اخیر

دسته: همایش هنر

  • همایش هنری

    مایلیم هر هفته در موضوعات هنری در مراکز متناسب همایشی با دعوت از دانشجویان داشته باشیم. خیابان آرام، سلیمان خاطر، ۱۵:۴۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.