موضوعات اخیر

دسته: shahrekord

  • شهرکرد

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص امام جمعۀ شهر کرد آقای محمّد علی نکونام و آقای عبد الصادق نجفی سرپرست شهرداری شهرکرد و همسران ایشان اجرا گردد، به گمان ما در مورد مسئولیّت شهرداری و لزوم سکونت شهردار در شهر هدفْ طرازِ هنجار شخص بیلان و ثمرۀ فعل[…]