موضوعات اخیر

دسته: آزادی اندیشه

 • حجاب اجباری

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص تحمیل دارندۀ نوع پوشش همچون حجاب یا خواندن و شنیدن متن یا اصواتی خاص همچون اذان و قرآن و نوحه یا انجام افعالی خاص همچون نماز و روزه یا پرداختی خاص همچون فطریه و خمس و زکات اجرا شود، باغستان[…]

 • بهرهٔ بانکی، درصد سود

  مایلیم دارایی مشکل سازان در طرح رسمی سود صفر درصد بانک مرکزی بلوکه گردد، خیابان محمّد رسول الله باغستان شهریار، ۱۷:۴۱ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

  گمان داریم وضعیّت جاری در خصوص درصد بانکی در فلتا نامناسب است اگر نظر اکثریّت مطلق جامعه نیز چنین باشد مایلیم[…]

 • با ما نیستید پس دشمن ما هستید

  سخن ما این نیست که با ما و هم عقیدهٔ ما باشید بر افکار ما مهر تائید زنید و به دنبال ما راه افتاده تیر و ترقّه در اندازید و فشفشه هوا دارید سخن ما این است که از شراکت با این قوم بپرهیزید. ۱۸:۲۷ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. مهر تائید و[…]

 • بهائی

  آیا گرایش بهائی به نوعی تائید زیر ساخت تشیّع نیست، گمان ما بر منحرف و غلط بودن اساس تشیّع است، آیا جز تشیّع بهائیان مشکل دیگری برای این اندیشهٔ گویا بر گرفته از ادّعای ظهور ادّعای تشیّع دارند. شانزده و بیست و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی.

  خدا بزرگتر است یا خدای من بزرگتر است، بر اساس ادّعای مطرح شده اگر مایل باشیم امکان بسط به عام این مفهوم تسهیل گردد احتمالاً باید تا حدّ امکان از موضوعاتی که مرکزیّت فردی برای غیر مخاطب ایجاد می‌کند پرهیز گردد خاصه در پیامبران که خویش را مالک بر رسالت از جانب[…]

 • الفاظ مصطلح مذهبی

  به نظر شما تاثیرات الفاظ مصطلح دینی همچون آنچه از نام آقایان علی، ابولفضل و حسین استفاده می‌کند در ثمرهٔ افعال، ثمرهٔ ارتزاق(آیدی، دخل)، اندیشه و ثمرهٔ آن به چه میزان است. نه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • آقای عادل فردوسی پور

  در مجموع چنین گمان برده‌ایم. گویا آقای فردوسی پور به صلاحدید آقای خامنه‌ای در مجالس قتلی حضور داشته‌اند، به نظر هدف از این موضوع بازتاب ناخودآگاه ترس در وجود مخاطبین برنامهٔ نود بوده است. قتل پزشکی که پیشتر به آن اشاره شده است، کالبد ایشان طبق آنچه مطرح شد در تونل توحید[…]

 • تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

  هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن[…]

 • تفتیش عقاید

  بیست و بیست و شش دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر تفتیش عقایدی هست شما جزو تفتیش کنندگانید یا تفتیش شوندگان.

 • آزادی اندیشه

  دوازده و سیزده دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از تردّد و فعّالیّت آزاد افراد، هنرمندان و هر آنکه از این موجودات به گمان ما با سرکردگی منحرف غلطی چون علی و سلسلهٔ نقل شده‌اش به دست همین جریان زاویهٔ فکری دارد چه کارهایی انجام شده است.

  […]